כיצד לתקן את קוד השגיאה בחנות Windows 10 0x80070216

כיצד לתקן את קוד השגיאה בחנות Windows 10 0x80070216